درباره ما

آموزشگاه كامپيوتر تحليلگران خراسان به عنوان اولين مركز مجاز آموزش كامپيوتر استان در سال 1368 فعاليت خود را آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان يكي از موفق ترين مراكز آموزش كشور می باشد.

اين مركز از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور جهت آموزش كاركنان دولت و سازمان آموزش فني و حرفه ای كشور جهت عموم مجوز رسمی دارد.

كليه كاركنان دولت با معرفی نامه از سازمان يا اداره خود مي توانند، دوره هاي مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزی و يا سازمان آموزش فنی و حرفه ای را در اين آموزشگاه طی نمايند و در انتهای، پس از قبولی در آزمون مربوطه از مزايای گواهينامه آن استفاده نمايند.

فراگيران غير دولتی نيز مي توانند با ثبت نام در دوره های متنوع بين المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای از مزايای آن در جهت استخدام و اشتغال و توسعه فعاليت كاری استفاده نمايند.


مديريت: مهندس محمود عدالتی راد (خاكباز)


آخرین تغییر: سه‌شنبه، 25 خرداد 1395، 9:18 صبح