ثبت شكايات و پيشنهادات

جهت ثبت شكايات يا پيشنهادات خود،‌ لطفا به صورت حضوری به مديريت آموزشگاه مراجعه نموده و يا از طريق ايميل manager@Vskill.ir آن را ارسال فرماييد

Last modified: Tuesday, 25 Khordad 1395, 9:57 AM